STYLISH CABINET DOOR

WOULD YOU LIKE TO GIVE A NEW LOOK TO THE IKEA DISPLAY CABINET THAT HAS GROWN A LITTLE TOO OLD TO YOU? OR WOULD YOU SIMPLY LIKE TO ADD A NEW ORIGINAL PIECE OF FURNITURE INTO YOUR HOUSE? TRY IT WITH US!

DIFFICULTY: medium / TIME: 2 hrs. / WHAT YOU NEED: display cabinet Nornäs from IKEA, wooden wickerwork (ca 80 x 110 cm), 6,6 m wooden ledge (4 two-metre ones), two-sided scotch tape, saw, metre, scissors, pencil

When thinking about what the last Living by SOFFA article should be like, we wanted to introduce you to one of the hot trends of this season – wickerwork furniture. We have come up with a design for you so that you can get inspired and make yourself a beautiful original wickerwork door! For our design we chose an IKEA display cabinet Nornäs; however, you can use any other glass door on your furniture: all you need to do is to adjust the scale and the position of the top ledges.

DOWNLOAD THE SCHEME AND MEASURES HERE.

INSTRUCTIONS: Dismount the glass doors and measure their precise length and width. Cut out the measured pieces from the piece of wickerwork. For our cabinet door it is 30 x 103 cm.

Place the wickerwork onto the glass door and use a pencil to draw the position of the door’s hinges; cut out holes for hinges.

Around the edges and in the area of the future top ledges attach the two-sided scotch tape. Attach the wickerwork and press on to it for a couple of seconds to ensure it adheres to the surface.

Now prepare the vertical ledges to cover the edges of the wickerwork. Measure the length of the door and cut two pieces of the appropriate measure from the prepared wooden ledges (in our case it was 2 x 103 cm). Taper the ends of one of them in a 45° angle from the left (piece 1) and the other one from the right (piece 2). Use the two-sided scotch tape to attach the ledges to the door in a vertical position on the side with no hinges. The tapered ends should always point to the centre of the glass. Now measure the length between the hinges, cut out two pieces accordingly and attach them to the door. (pieces 3 and 4).

Then start making the horizontal ledges. Measure the distance between the edge of the door and the hinges and cut four pieces of such length. Taper one in a 45° angle from the right top side (it will be the one at the bottom of the left wing – piece 5). Taper the second one on the left top side (it will be the one at the bottom side of the other wing – piece 6). Another one should be tapered in the same angle on the right bottom side and attached to the top of the left wing (piece 7). The last one of this series should be tapered on the left bottom side and attached to the top of the right wing (piece 8).

The dividing ledges in the centre of the door (pieces 9, 10, 11 and 12) are all that is left now. Measure the inner width between the ledges. You will need four of these small ones. Now stick them onto the door at the very spots where the wickerwork is attached to the glass so that the scotch tape is concealed. Now fit the doors back onto the cabinet and you are done.

---

RÁDI BYSTE DALI NOVOU TVÁŘ SKŘÍŇCE Z IKEA, KTEROU MÁTE JIŽ OKOUKANOU, NEBO PROSTĚ JEN DOPLNILI SVŮJ DOMOV O DALŠÍ ORIGINÁLNÍ KUS NÁBYTKU? ZKUSTE TO S NÁMI!

NÁROČNOST: střední / ČAS: 2 hod. / CO POTŘEBUJETE: vitrínu Nornäs z IKEA, dřevěný výplet (cca 80 x 110 cm), 6,6 m dřevěné lišty (4 dvoumetrové), oboustrannou lepicí pásku, pilku, metr, nůžky, tužku

Když jsme pro vás do minulého čísla vymýšlely, jak bude vypadat článek Living by SOFFA, chtěly jsme vám představit jeden ze žhavých letošních trendů - nábytek s výpletem. A abyste se mohli nechat inspirovat, vymyslely jsme pro vás návod, jak si vytvořit originální vyplétaná dvířka! Doladily jsme jimi vitrínu Nornäs z IKEA, návod lze ale použít i na jakákoliv jiná skleněná nábytková dvířka, stačí jen upravit rozměry a umístění horních lišt.

SCHÉMA S ROZMĚRY NAJDETE KE STAŽENÍ ZDE.

POSTUP:

Z nábytku odmontujte skleněná dvířka. Změřte si jejich přesnou výšku a šířku a tento rozměr vystřihněte z připraveného kusu výpletu. Pro naši vitrínu je to cca 30 x 103 cm.

Připravený kus výpletu přiložte na dvířka a tužkou si na něj nakreslete přesné uchycení pantů dvířek. Tam pak vystřihněte otvory.

Po obvodu a v místě, kde budou horní dělící lišty, nalepte na skleněná dvířka pásek oboustranné lepicí pásky. Tou pak přilepte výplet a přitiskněte ho, aby dobře držel.

Nyní si vyrobte svislé lišty na okraj dvířek, abyste začistili okraje výpletu. Změřte si výškový rozměr dvířek a z připravených dřevěných lišt nařežte dva díly této délky (pro nás 2 x 103 cm). Jeden z nich zkoste na obou koncích pod úhlem 45° z levé strany (díl 1), druhý z pravé (díl 2). Tyto díly oboustrannou páskou nalepte na svislé okraje, kde nejsou panty, vždy tak, aby zkosení směřovalo do středu skla dvířek. Teď si na opačné hraně změřte výškový rozměr mezi panty. Podle této délky nařežte dva díly a nalepte je (díl 3 a 4).

Poté se pusťte do výroby horizontálních lišt. Změřte si rozměr od kraje dvířek k okraji pantu a uřízněte čtyři díly o této délce. Jeden zkoste na pravé straně pod úhlem 45° shora, ten nalepte na levé křídlo dolů (díl 5). Druhý zkoste na levé straně shora, ten bude na spodní hraně druhého křídla (díl 6). Další seřízněte pod stejným úhlem na pravé straně ze spodní strany a přilepte ho na horní okraj levého křídla (díl 7). Další zkoste na levé straně ze spodní strany a nalepte ho na horní okraj pravého křídla (díl 8).

Teď už zbývají jen dělící lišty do středu dvířek (díly 9, 10, 11, 12). Pro ně si změřte vnitřní šířkový rozměr mezi lištami. Tyto malé lišty budete potřebovat čtyři. Nyní je stačí jen nalepit oboustrannou lepicí páskou na místa, kde jste dříve přilepovali výplet na sklo, aby páska nebyla vidět, namontovat obě křídla a máte hotovo.

Soffa