ORIGAMI PAPER BASKET

WHAT YOU WILL NEED: old cylindrical basket sturdy paper A2 or A1 size according to size of the bin piece of cardboard tape double-sided adhesive tape something sharp, a knife or a compass ruler scissors pencil

TIME: about 1.5 hours

DIFFICULTY: easy

INSTRUCTIONS:

Draw a grid on a sturdy paper to 8 x 16 parts (8 on a shorter side of the sheet and 16 on the long side). Connect then the grid diagonally into the corners. Trace the grid with a compass or a knife to get the lines nicely composed. Fold the paper according the lines. First, fold all the vertical lines, then all the horizontal ones. Second, fold all the diagonal lines. Repeat the whol tutorial from the other side as well.

Try to wrap the paper around the cylindrical basket and draw the line according the part you need. Leave the paper about 15 cm longer than you have marked. Cut the remaining piece. Leave the paper paper overhang to the height (about 20 to 30 cm longer than the basket ) and cut the rest.

Paste the paper into the cylindrical shape. According to the diameter of the cylinder, draw a circle on the cardboard and cut it out. It wil be the bottom of the basket. Cut the paper in the bottom and paste the bottom to it. We used a double-sided adhesive tape.

Finally, bend the top of the paper inwards to get a nice upper edge of the basket. Then just insert an old basket inside to get the basket a better stability.

/

CO POTŘEBUJETE: starý válcový koš čtvrtka velikosti A2 nebo A1 dle velikosti koše kus kartonu izolepa oboustranná lepicí páska něco s ostrým hrotem např. kružítko nebo nůž pravítko nůžky tužka

ČAS: asi 1,5 hod

NÁROČNOST: lehké

POSTUP:

Na čtvrtku papíru si předkreslete mřížku 8 x 16 dílů (8 po kratší straně archu a 16 po delší), a vzniklé obdélníky pak spojte úhlopříčně v rozích. Vzniklou mřížku obtáhněte podle pravítka ostrým hrotem kružítka nebo tupou stranou nože, aby se vám linky hezky skládaly. Podle linek papír složte. Nejprve překládejte všechny svislé linky, pak všechny vodorovné, následně jeden úhlopříčný směr a na závěr druhý. Je dobré vždy po složení jedné linky hranu přejet a uhladit nehtem nebo třeba pravítkem, aby byla hezká. Linky pak složte ještě jednou na opačnou stranu, aby se koš mohl prohýbat oběma směry.

Papír na zkoušku obtočte okolo připraveného válcového koše a nakreslete si, jakou část papíru potřebujete na obvod koše. Papír nechte o cca 15 cm delší, než máte označenou linku, a v místě nejbližšího skladu zbylý kus ustřihněte. Do výšky nechte papír přečnívat (u běžné výšky koše tak o 20 - 30 cm), aby koš nebyl vidět a v místě nejbližšího skladu ustřihněte. 

Po jedné straně papír slepte do válce. Podle průměru válce si na karton nakreslete kruh a ten vystřihněte, bude z něj dno. U papírového válce ve spodní části v místě všech svislých skladů papír rozstřihněte a volné konce oboustrannou lepicí páskou přilepte dno.

Nakonec jen v horní části ohněte jeden díl papíru opatrně dovnitř, aby měl koš hezkou horní hranu. Pak už stačí jen vložit dovnitř starý koš pro lepší stabilitu.

Soffa