DIY AN AERARIUM OR WIN IT!

THE CONTEST IS ENDED / SOUTĚŽ BYLA UKONČENA 

IMG_0158.jpg

In our second issue we have presented our friend Lenka Hrubá and her original shop Zahrada na niti. 

Besides kokedamas you can also buy hanging aeraria in Zahrada na niti. The aeraria are designed and made by Lenka, as well. It is also possible to buy the empty glass bowls and make your own aerarium at home. We have together with Lenka prepared a short tutorial for you!

OR! YOU CAN ALSO TRY YOUR FORTUNE AND WIN AN AERARIUM (with Tillandsia). It's easy! Just answer this question in Comments or email it at info@soffamag.com:

  • What the word KOKEDAMA means in Japan? (you will find the help here or here)

You have time to answer until Friday April, 18th, 2014, 20:00. Good luck!

/

V druhém čísle našeho časopisu jsme vám představily naši kamarádku Lenku Hrubou a její originální obchod Zahrada na niti

Kromě kokedam si můžete v Zahradě na niti pořídit také závěsná aerária. Aerária Lenka nejen navrhla, sama je také osazuje a dotváří. Můžete si ale také zakoupit prázdnou skleněnou baňku a aerárium si sami vytvořit. Proto jsme pro vás dohromady s Lenkou připravily návod, jak na to! 

POZOR! MŮŽETE ALE TAKÉ ZKUSIT ŠTĚSTÍ A O JEDNO AERÁRIUM (s tillandsií) SI ZASOUTĚŽIT. Je to snadné. Stačí do komentářů nebo na info@soffamag.com odpovědět na otáku:

  • Co znamená v japonštině slovo KOKEDAMA? (nápovědu najdete zde a zde)

Odpovídejte do pátku 18.4. 2014 do 20: 00. Hodně štěstí!

Lenka's turorial is easy, but it requires a big amount of patience!

WHAT YOU WILL NEED: aerarium / tray / small bowls / tweezers / pumice / lava grit / succulents / small stones / thread

/

Lenčin návod je snadný. Chce to jen pořádnou dávku trpělivosti!

CO POTŘEBUJETE: aerarium / tác / malé misky / pinzetu / pemzu / lávovou drť / sukulenty / kamínky / nit

  • First, decide how your aerarium will look like. Choose a succulent.
  • Fill up the glass bowl with pumice stone and lava grit. 

  • Nejprve se rozhodněte, jak bude aerárium vypadat a podle toho vyberte sukulent.
  • Naplňte skleněnou baňku pemzou a lávovou drtí.
  • Plant the succulent into the aerarium. The tweezers will help you.
  • Decorate the aerarium with pebbles. 

/

  • Usaďte do aerária sukulent, pomáhejte si přitom pinzetou.
  • Dozdobte aerárium kamínky.

Your aerarium is done. It's time to hang it up! Hanging aeraria look great when they are more in a row! 

Aerárium je hotové! Už stačí ho jen zavěsit. Skvěle vypadá více aerárií zavěšených vedle sebe!

THE CONTEST IS ENDED. THE WINNER WILL BE INFORMED BY EMAIL / SOUTĚŽ BYLA UKONČENA. VÝHERCI BUDE INFORMACE ZASLÁNA EMAILEM.

Soffa