STYLISH BUSINESS CARD CASE

ONLY A VERY FEW PAPER THINGS HAVE NOT LOST THEIR MEANING IN THE INTERNET AGE WE LIVE IN. ONE OF THEM IS DEFINITELY THE PHENOMENON OF BUSINESS CARDS! MAKE YOUR OWN ORIGINAL BUSINESS CARD CASE ACCORDING TO OUR MANUAL!

JEN MÁLO PAPÍROVÝCH VĚCÍ V DOBĚ INTERNETOVÉ KOMUNIKACE NEZTRATILO SVŮJ VÝZNAM. JEDNOU Z NICH JSOU VŠAK URČITĚ VIZITKY! VYROBTE SI PODLE NAŠEHO NÁVODU ORIGINÁLNÍ VIZITKÁŘ!

DIFFICULTYmedium / TIME: 30 min. / WHAT YOU NEED: felt (min. 40 x 13 cm), thin leather / leather imitation (23 x 13 cm), papers for the template print, thread (sewing machine), printer, scissors, textile glue, textile chalk /marker, pins, needle

NÁROČNOST: střední / ČAS: 30 min. / CO POTŘEBUJETE: filc (min. 40 x 13 cm), tenkou kůži / koženku (23 x 13 cm), papíry na vytištění šablony, nit (šicí stroj), tiskárnu, nůžky, lepidlo na textil, křídu na textil /fixu, špendlíky, jehlu

INSTRUCTIONS:

Print out the template and cut it out.

Cut out a rectangle of 23 x 13 cm from the felt – this will serve as a piece I. Have the leather/imitation of leather ready in the same size. Cover both pieces (leather and felt) with glue and stick them together – press them against each other and let them dry.

Copy the template on the felt side of the part I by using a chalk for textile and cut out.

Then on the felt side of the part I sew pockets for business cards. The bottom line of the bottom pocket will be aligned with the edge of the main part. The second pocket will be mirroring the first one and its bottom line will be 13.5 cm far from the edge of the main part. Use pins to attach the pockets to the main part. You can even attach a loop under the top pocket.

Sew both pockets on three sides approximately 0.5 cm from the edge.

To the obverse of the part I (approximately 2.5 cm far from the side) attach a strap for easier manipulation. But you can also make a little hole in the middle of the lapel and lead a strap through it – this will enable you to tie your case.

DOWNLOAD THE PATTERN HERE.

POSTUP:

Na tiskárně si vytiskněte střih a vystřihněte ho.

Z filcu ustřihněte obdélník 23 x 13 cm pro díl I. Kůži nebo koženku máte již připravenou ve stejném rozměru. Oba díly (kůži i filc) natřete z rubu lepidlem na textil a slepte dohromady. Přimáčkněte k sobě a nechte chvíli zaschnout.

Křídou nebo fixou si překreslete tvar šablony I na filcovou stranu slepeného dílu, z rubu zbylého filcu pak všechny ostatní díly. Všechny díly vystřihněte.

Na díl I pak z filcové strany našijte kapsičky na vizitky. Spodní hrana dolní kapsy bude lícovat s krajem hlavního dílu. Druhá kapsa k ní bude položena zrcadlově a její spodní hrana bude 13,5 cm od spodního kraje hlavního dílu. Kapsičky si na hlavní díl našpendlete. Pod horní kapsičku můžete ještě vložit a přišpendlit očko.

Obě kapsičky přišijte ze tří stran cca 0,5 cm od kraje.

Z lícové strany dílu I pak 2,5 cm od kraje z boku přišijte pásku pro snadné zavírání. Místo ní je možné uprostřed kraje klopy udělat dírku a jí protáhnou kůžičku, kterou je možné vizitkovník zavázat.

STŘIH NA STAŽENÍ NAJDETE ZDE.

Soffa