THE WINDSOR TIE KNOT/ UZEL WINDSOR

THE WINDSOR TIE KNOW IS ONE OF THE SO-CALLED BIG TIE KNOTS; IT IS WIDE, SYMMETRICAL AND LOOK WELL IN AN OPEN COLLAR. IT GIVES A DOMINANT IMPRESSION AND IT FILLS THE SPACE BETWEEN THE TIPS OF THE COLLAR NICELY.

WINDSORSKÝ UZEL PATŘÍ K TAKZVANÝM VELKÝM KRAVATOVÝM UZLŮM, JE ŠIROKÝ A SYMETRICKÝ A HODÍ SE DO OTEVŘENÉHO LÍMCE. PŮSOBÍ DOMINANTNĚJI, A LÉPE TAK VYPLNÍ PROSTOR MEZI CÍPY.

DIFFICULTY: medium / TIME: 5 min. / WHAT YOU NEED: tie, colour printer, papers

NÁROČNOST: střední / ČAS: 5 min. / CO POTŘEBUJETE:kravatu, tiskárnu, papíry

INSTRUCTIONS:

Print the manual in colour. You can then stick it in your wardrobe so that you have it in front of yourself when you tie your tie.

Put the tire around your neck around the collar of your shirt so that you have the loose ends on your belly. The wider end should be on the right hand side and significantly longer than the thinner end (approximately 30 cm). From now on you will be working with the wider end of the tie.

Cross the wider end over the thin end. Pull it through the new loop in the direction from below. It should be pointing to the left now.

Lead the wide end below the loose part of the thin end of the tie. The wide end is now pointing to the right, is in a horizontal position and you can see the reverse side of it.

Lead it through the loop by your neck. Let it go down so that the reverse of the wide end is pointing down and to the left.

Lead the wide end over the thin end. Lead it through the loop by your neck from below.

Finally lead the wide end through the horizontal loop on the tie.

Tighten the tie and make it look neat.

DOWNLOAD THE POSTER HERE.

POSTUP:

Na barevné tiskárně si vytiskněte návod. Můžete si ho pak vlepit do skříně, abyste ho měli při vázání kravaty před sebou.

Kravatu si pověste kolem krku kolem zvednutého límečku volnými konci na břicho. Širší část kravaty mějte vpravo a nechte ji o hodně (cca 30 cm) delší než úzký konec kravaty. Dále budete pracovat se širším koncem.

Širší konec kravaty překřižte přes úzký. Spodem ho provlékněte vzniklým otvorem u krku a spusťte směrem dolů. Měl by směřovat doleva.

Širší konec podstrčte spodem pod volnou úzkou část kravaty. Široká špička teď směřuje vodorovně doprava a vidíte její rubovou část.

Vrchem ji prostrčte do otvoru kolem krku. Konec spusťte dolů tak, aby rub špičky široké části směřoval dolů a doleva.

Široký konec veďte vrchem přes úzký volný konec. Provlékněte ho spodem do otvoru kolem krku.

Na konec širokou špičku provlékněte dolů vzniklým vodorovným očkem na kravatě.

Kravatu pevně utáhněte a uzel doupravte, aby vypadal hezky.

PLAKÁT SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

SOFFA